Wenerologia

Konsultacja wenerologiczna

Polega na szczegółowym wywiadzie lekarskim z pacjentem celem zaplanowania dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.

Choroby z zakresu wenerologii są chorobami zakaźnymi przenoszonymi w trakcie kontaktów płciowych.

Ze względu na dużą zakaźność oraz poważne powikłania zdrowotne bezwzględnie wymagają leczenia.